Muzeu i Ikonave të Onufrit
Katedralia e Shën Mërise {brënda kalasë}
Telefon : 355 32 43022
Orari : 08.00 – 16.00. I mbyllur të hënave

Muzeu Etnografik
Lagjia 13 Shtatori
Telefon : 355 32 3224
Orari : 09.00 – 13.00 dhe 15.00 – 19.00. I mbyllur të hënave